Garantie

De garantietermijnen en -voorwaarden zijn gelijk aan die, welke de fabrikant van het betreffende product hanteert.

In het algemeen geldt dan dat de garantie alleen geldig is voor de eerste eigenaar voor de periode van een jaar.

Voor kettingen, tandwielen, binnenbanden, buitenbanden, grips en pedalen en zadels is een beperkte garantie van kracht: U komt niet in aanmerking voor garantie als de klacht onmogelijk door het juist gebruik veroorzaakt kan zijn. In geval van twijfel, zal de mening van onze leverancier bepalend zijn.

Goederen met gebreken die terecht onder de garantie vallen, zullen worden gerepareerd of vervangen door eenzelfde of gelijkwaardig product. Vrachtkosten zijn altijd voor rekening van de eigenaar.

Let op: De verzendkosten van garantiedelen naar en van Allesvoordefiets.nl zijn altijd voor rekening van de klant. Moeten er dus garantiedelen retour naar de klant, dan zal Allesvoordefiets.nl deze belasten met € 12,50 rembourskosten.

Sterk afwijkende garantievoorwaarden worden vermeld bij de productomschrijving.