Privacyverklaring

Allesvoordefiets.nl neemt uw privacy zeer serieus. De geheimhouding en bescherming van uw persoonlijke gegevens zijn voor ons vanzelfsprekend. Wij weten het vertrouwen dat u in ons stelt te waarderen en zullen de uiterste zorgvuldigheid betrachten om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk. Wij zullen uw e-mailadres, uw naam of andere persoonsgegevens nooit aan derden verkopen, verhuren of doorgeven, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van uw bestelling.

Soms verwijzen wij op onze website naar informatie van derden, die niet tot Allesvoordefiets.nl behoren. Wij kunnen de bescherming en geheimhouding van de data die u daar achterlaat niet garanderen.

De gegevens die u invoert bij het aanmaken van een account worden alleen door ons gebruikt voor het afhandelen van uw bestelling.

Alleen als u duidelijk aangeeft dat u het op prijs stelt om onze nieuwsbrief te ontvangen zullen wij hiervoor van uw e-mailadres gebruik maken.